Fr En Es Tr Pl
> Ząbkowanie > Każdy swoim rytmem !

Każdy swoim rytmem !

W czasie ciąży, zawiązki ząbków w kształcie małych dzwonków pojawiają się wzdłuż szczęki i żuchwy rozwijającego się dziecka. Będą one powoli ulegać procesowi uwapniania. Następnie ząbkowanie przebiega według pewnego określonego porządku:

Mniej więcej w 6-tym miesiącu życia pojawia się pierwszy siekacz Pomiędzy 6-tym a 12-tym miesiącem: pojawia się 8 środkowych i bocznych siekaczy

Pomiędzy 12-tym a 18-tym miesiącem: 4 zęby trzonowe

Pomiędzy 18 a 24 miesiącem:
4 kły
Pomiędzy 24 a 30 miesiącem : ostatnie 4 zęby trzonowe

Taki przebieg ząbkowania nie jest jednak regułą: każde dziecko jest jedyne w swoim rodzaju i ząbkuje inaczej, według swojego rytmu!

Nie należy więc niepokoić się, jeżeli ząbki pojawiają się trochę wcześniej bądź później.

Jeśli chcą Państwo śledzić postępy w ząbkowaniu, prosimy ściągnąć z naszej strony kalendarz ząbkowania. W momencie pojawienia się pierwszych zębów mlecznych należy pokolorować odpowiednie miejsce na schemacie i wypełnić tabelę, aby móc śledzić chronologię pojawiania się ząbków dziecka.

Last update:  19/10/2015 Icone_facebook Icone_twitter Icone_rss